Actul profesional de traducere

Actul profesional prestat cu responsabilitate și profesionalism de prima companie prestatoare de servicii de traducere în timp real – Agenția de traduceri TRADOTECA – presupune o excelentă cunoaștere a limbii țintă, o stăpânire temeinică a limbii sursă, cunoștințe lingvistice la nivel de expert, îmbinate eficient cu varii competențe ale specialităților de lucru. Menținerea aptitudinilor referitoare la știința lingvisticii la cel mai înalt nivel, oriunde ne-am afla, a rămas preocuparea noastră constantă.

Nuanțele, jargoanele, trăsăturile specifice limbajelor s-au sedimentat într-o experiență de peste 10 ani în domeniul traducerilor scrise și orale. Stilul, alegerea cuvintelor topice, adaptarea lingvistico-culturală, rescrierea la cerere efectuată prin procesul de recreere a textului sursă, fără păstrarea conținutului strict sau forma acestuia – cu îndeplinirea scopului specific în limba solicitată cât și actualizarea, procedeu prin care textele se modifică conform unei documentații curente, la ordinea zilei, constituie adevărate incursiuni spre o planetă aparent nouă, misterioasă a acelor peste 400 de traducători specializați colaboratori ai agenției noastre.

Selecția eficientă a traducătorilor, coordonarea proiectelor,controlul calității traducerii, conversia fișierelor, standardizarea proiectelor multilingve sunt elemente cheie uzitate prin intermediul unui sistem securizat în care beneficiarul își poare vizualiza în timp real proiectul transmis prin traducere din limba sursă (limba în care este redactat textul sursă) în limba țintă (limba în care este redat textul tradus). Printr-o analiză minuțioasă a textului, prin identificarea unor inerente probleme ambiguu-lingvistice, eventuale anomalii ale abrevierilor, procesul de traducere efectuat de noi se îngemănează riguros cu cercetarea acestuia din punct de vedere terminologic și al domeniului de specialitate abordat. Stadiul intermediar, așa-numita versiune de lucru se corectează atent de către un traducător iar revizia lingvistico-stilistică se efectuează printr-o respectare strictă a regulilor de limbă la nivel de gramatică, urmărindu-se redactarea integrală și corectă a mesajului cu  folosirea la nevoie a limbajului de specialitate conform scopului urmărit de beneficiar. În traducerea documentară, se respectă formularea din textul sursă prin recreerea structurilor din această limbă în limba țintă folosind mijloace specifice limbii țintă.                                                                                                                                                                          Dispunând de resurse umane, administrative, tehnice, de o organizare exemplar-disciplinară, ordonare, sistematizare, coordonare a unui plan adecvat, componente fără de care procesul de traducere nu ar permite executarea metodică a acțiunii de redare în scris sau oral a cerințelor dumneavoastră, grupul compact de traducători, atent selecționat în funcție de aptitudinile și componentele necesare, răspundem prompt oricărei solicitări, fiind permanent disponibil.

Serviciile de traducere oferite de Agenția de traduceri online Tradoteca acoperă întreg arsenalul de combinații lingvistice, prin utilizarea temeinică, iscusită a parametrilor lingvistici, reușind diversificarea servicilor prin executarea celor mai reprezentative tipuri de traduceri : notariale (diplome, certificate de naștere, căsătorie, carnete de muncă, pașapoarte, contracte, procuri, decizii judecătorești, autentificate prin legalizarea semnăturii traducătorului de un notar care certifică faptul că documentul tradus e conform cu originalul), pentru tipar, care necesită respectarea convențiilor și regulilor din limba țintă cât și a uzanțelor la nivel de lexic, sintaxă, gramatică, specifice textului sursă, standard – cu respectarea regulilor, caracteristicilor și convenților textului sursă la nivel de limbaj specializat, actualizat, cu o revizuire prealabilă predării cu referire la aspectul tehnic și editorial.

Nimeni nu citește mai atent un text decât un traducător. Cu scopul de a putea descoperi fragmente care ar necesita clarificări din partea solicitantului cât și de a îmbunătăți calitatea materialului original, ne-am deprins să demontăm întreg mecanismul frazelor din textul sursă, înainte de a crea frazele în limba țintă, solicitând, în vederea evitării prealabile a oricărei erori, clarificări pe tot parcursul traducerii.

Considerăm că merită investit în procesul de traducere ținând cont  de complexitatea activității de bază, specifice fiecăruia și aflată într-o continuă transformare cu influențe globale inimaginabile. Reclame, texte specializate, rapoarte economico-financiare, procese verbale ale cercetărilor, documentații, ghiduri de utilizare, instrucţiuni de exploatare a tehnicii de uz casnic, acte de examinare, rapoarte tehnice, planuri de afaceri, proiecte, rapoarte, scrisori, cereri, contracte, corespondenţe de afaceri, oferte, certificate medicale, expertize, instrucțiuni de utilizare aparatură de orice gen, literatură medicală, articole, publicații, reviste, lucrări de diplomă, acte statutare, procuri, declarații, extrase legislative, pagini web, literatură de orice tip şi multe altele sunt exemple din categoria diversă a traducerilor efectuate de agenția noastră. Paleta largă de servicii funcționează eficient pe nișe de piață și își continuă diversificarea ofertelor prin execuții de tipuri mixte de traduceri adaptate nevoilor de grup, de cultură – țintă clasificate în funcție de scopul procesului de traducere.

Ca noutate, vă stăm la dispoziție în vederea întocmirii unei versiuni bilingve a așa-zisului glosar intern care să vă asigure în perspectivă o coerență fluentă a textelor sursă uzitate.

Ca dovadă a asumării unei responsabilități ferme a lucrului bine făcut cât și a unei recunoașteri ulterioare a calității prestației nostre, vă sugerăm, în premieră, menționarea pe materialul tradus a mărcii TRADOTECA, în speranța că șansele fiecăruia de a obține rezultatele scontate ne vor fideliza reciproc.