De unde provine limba unică a țării aflate 3% în Europa și 97% în Asia ?

Turcia este un partener strategic al României, o țară de care ne leagă multe lucruri, începând cu trecutul istoric și continuând cu turismul și comerțul. Din ce în ce mai multe investiții turcești pot fi regăsite pe teritoriul nostru. Prin urmare, cererea de traduceri din/în limba turcă este din ce în ce mai mare. Ea este generată și de faptul că turcii nu dețin abilități foarte bune de comunicare în alte limbi străine.

Având în vedere că ne întâlnim atât de des cu ea, oferind traduceri limba turcă multora dintre partenerii noștri, ne-am gândit ca, în articolul de astăzi, să vă povestim de unde provine limba unică a țării aflate 3% în Europa și 97% în Asia.

Limba turcă modernă este descendenta limbii turce Otomane, predecesoarea sa fiind așa numita „turca vechii Anatolii”, care a fost introdusă în Anatolia de Turcii Selju, la finalul secolului al XI-lea. Treptat, vechea turcă a absorbit multe cuvinte arabe și persice și chiar formele gramaticale respectau regulile arabe. După fondarea Republicii Turcești, în 1923, scrierea arabă a fost înlocuită cu alfabetul Latin (1928). Această reformă lingvistică a fost inițiată și susținută de guvernul republican. Dincolo de conflictele apărute și rezistența întâmpinată, această mișcare a contribuit, semnificativ, la eliminarea elementelor străine și purificarea vocabularului turcesc. Prin urmare, a apărut o nouă limbă literară, cea veche devenind, curând, învechită.

Din punct de vedere al dezvoltării lingvistice, pot fi diferențiate patru periade ale limbii turce:

  • turca veche (Anatoliană și Otomană), secolele XII-XVI:
  • turca medie , Otomană, secolele XVII-XVIII;
  • turca nouă, Otomană, secolul XIX;
  • turca modernă, secolul XX.

Prin urmare, acest limbaj modern este extrem de interesant de studiat deoarece, oficial, nu are nici măcar o sută de ani. Să vedem împreună câteva aspecte caracteristice.

Morfologia limbii turce este subiect al unei armonii a sunetelor, dintre care armonia vocalelor palatale și labiale este cea mai reprezentativă caracteristică. Armonia palatală se bazează pe distincția între vocalele din față (e, i, ö, ü) și cele din spate (a, ı, o, u). Ca și regulă, toate vocalele dintr-un cuvânt trebuie să aparțină aceleiași clase – de exemplu, sargı „bandaj”, sergi „expoziție”— iar vocalele din cadrul sufixelor variază în fruncție de clasă vocalelor din cuvântul de bază —de exemplu, ev-de „în casă” dar oda-da „în camera”. În morfologia limbii turce se remarcă tendința de extindere a bazei cuvântului prin folosirea de sufixe ce reprezintă acorduri gramaticale. De exemplu, parasızlıklarından „din cauza sărăciei lor” este compus din următoarele: para „bani”, -sız „mai puțin”, -lık „starea în care se află”, -lar = plural, ı(n) = posesiv, -dan = forma ablativă a cuvântului „datorat la”.

Respectând aceeași regulă, cel mai lung cuvânt din limba turcă este alcătuit din 70 de litere: „muvaffakiyetsizle? Tiricile? Tiriveremeyebileceklerimizdenmi? Sinizcesine”. Înseamnă literal: „De parcă ai fi unul dintre cei pe care nu suntem capabili să-i transformăm cu ușurință în cineva care produce eșec”.

În ceea ce privește apartenența ei, însă, se ține cont de natura străveche. Astfel, limba turcă este membră a familiei lingvistice Altaice – la fel ca cea a limbilor mongolice, coreene și tungusice. Cu toate acestea, în urma unor studii ulterioare, s-a aflat că aparține ramurii limbilor Oghuz, provenind din prototurca. Această ramură are și alte limbi cunoscute precum cele  din Azerbaijani, Qashgai, Uzbek, și Turkmen.

Nu în ultimul rând, trebuie să precizăm faptul că limba turcă se distinge prin împrumuturile sale din alte limbi, care totuși nu aparțin întotdeauna aceluiași grup lingvistic. Astfel, din cele 104.481 de cuvinte care formează limba turcă:

  • 7% ar proveni din arabă (aproximativ 6.400 de cuvinte)
  • 5,5% franceză (aproximativ 5.000)
  • 1,5% din persani (aproximativ 1.400)

Contribuțiile din alte limbi reprezintă mai puțin de 1% din vocabularul limbii turcești. În ordinea descrescătoare a numărului de cuvinte, acestea sunt italiană, engleză, greacă, latină, germană, rusă, spaniolă și armeană.

Noi, echipa Tradoteca®, ne-am specializat în realizarea de traduceri limba turcă, fie că vorbim de traduceri generale, traduceri autorizate limba turcă sau traduceri legalizate limba turcă. Avem resursele necesare pentru a presta servicii de calitate în timp scurt, conform cerințelor clientului.

Scrie-ne un email la office@tradoteca.ro sau contactează-ne la telefon la 0729 TRADUC , 0729 87 23 82 și hai  să discutăm proiectul tău de traducere.

Tradoteca®, agenţia ta de traduceri din 2005.