Traduceri specializate în domeniul medical

În condițiile de dezvoltare de astăzi a tuturor sectoarelor, ideea de traduceri specializate în domeniul medical impune răbdare, perseverență în vederea alegerii optime a variantei perfecte pentru un text sursă, garantând prin calitate și competențe în domeniu bogăția de sensuri care garantează un desăvârșit și valoros material utilitar.

Ca adevărați mediatori ștințifico-culturalo-lingvistic, cu profesionalism, echipa de traducători ai agenţiei de traduceri Tradoteca® demonstrează talent, capacitate de adaptare la modernizarea profundă și rapidă a diverselor forme de activitate, a noilor tehnologii, limbaje specifice internaționale, la modurile de comunicare tipice, caracteristice, distincte a domenilor de interes particular și colectiv.

Atunci când cercetarea, în special cea medicală, este considerată ca fiind un domeniu altruist, căpătând valoare inițială sau de perspectivă începând cu lansarea lucrării în sine, a proiectului dezbătut sau a schimbului de idei, rolul nostru încununează succesul acestora în spațiul social și profesional.

Articolele cu caracter medical fac parte din categoria genurilor profesionale cu scop informativ, comunicativ, axate pe texte pragmatice care se disting prin terminologie și expresii caracteristice în structuri tipice de îmbinare a cuvintelor, prin construcții impersonale cu trăsături stilistice total diferite de cele uzuale. În astfel de condiții, traducerile de texte specializate în domeniul medical necesită aptitudini lingvistice profilate exclusiv pe limbaj terminologic limitat de valențe estetice cu accent funcțional.

Traducătorul nostru în domeniul medical a devenit un exponent al fenomenului  în materie de medicină care transpune cu fidelitate, precizie, rigoare şi claritate un rezultat al cercetării medicale, studii de caz, manuale profilate, ghiduri, diverse sisteme de clarificare a analizelor, în funcție de scopul textului țintă. Corpul de articole medicale, cerințele, solicitări precum studii clinice, fișe, prospecte de tratament medicamentos, avize epidemiologice, certificate, adeverințe, scrisori medicale, texte de marketing ale produselor farmaceutice, ne-au permis o abordare de ansamblu asupra diversității tipurilor de traduceri executate de echipa de traducători ai agenţiei de traduceri Tradoteca®.

Fiind la curent cu cerințele standard de elaborare a textelor din domeniul medical, cu respectarea principiilor și regulilor de redactare specifice genului, de la punctuație până la ortografie, suntem în măsură să ne asumăm responsabil editarea acestora în limba țintă cu uzitarea modelelor structurate complet, logic, cronologic.

Buni cunoscători ai regulilor de formare a termenilor noi, rol ce favorizează „decodarea” elementelor necunoscute cu scopul înțelegerii textului sursă, analizând temeinic particularități medicale (deosebiri între protocoale ale altor culturi, denumiri de instituții, relația medic-pacient etc.) într-o cooperare constantă cu cadre medicale, corelată cu norme și principii de traducere, traducătorii noştri vă oferă soluții în diverse cazuri de terminologie și frazeologie necesare unor traduceri de înaltă clasă.

Pornind de la ideea că, într-o piață a traducătorilor, cele din domeniul medical în care noțiunile de timp și spațiu par a dispărea, vă asigurăm că actul profesional prestat de Agenția de traduceri online Tradoteca®, la nivel competitiv, oriunde v-ați afla, va rămâne o preocupare constantă.

Agenția de traduceri Tradoteca® este oricând la dispoziția clienților săi pentru a răspunde întrebărilor și estimării unei oferte personalizate în funcție de fiecare proiect. Ne puteți contacta la 0729 TRADUC, 0729 87 23 82 sau la office@tradoteca.ro