Traduceri autorizate în domeniul tehnic

Între țările lumii s-a creat de-a lungul vremii o reală necesitate de comunicare în domenii numeroase și variate. Literatura de specialitate, cărțile, revistele, articolele, cu apariții în format de hârtie dar, mai ales, în mediul online, multe de interes public, altele adresate persoanelor a căror activitate se desfășoară preponderent în jurul unui anumit domeniu, materiale apărute cu precădere în original, pot fi date ”mai departe” prin supunerea unui proces de prelucrare și de traducere specializată.

Capabili de a lucra cu orice text scris, interpretându-l pentru a-i găsi optima variantă de traducere și redare a mesajului sursă în limba țintă (de traducere), fiind dotați cu instrumente necesare – glosare specializate pe module, tehnologii implicate direct în procesul de traducere, cu utilizarea uneltelor asistate de calculator – pentru optimizarea procesului de lucru și pentru un plus de rapiditate, traducătorii Agenției de traduceri Tradoteca vin în întâmpinarea solicitărilor de traducere a oricărui material sau proiect cu profil tehnic, cu reale abilități de redactare, de format și formă dorite.

Echipa noastră de traducători are în componență specialiști în traduceri tehnice care cunosc în profunzime tehnologii de domeniu. Dispunând de glosare pentru fiecare proiect, cu o direcție coerentă și uniformă în păstrarea înscrisului din limba sursă în limba țintă, documentele tehnice, manuale tehnice, instrucțiuni de utilizare a unor sisteme complexe păstrează calitatea mesajului transmis de noi asigurând utilizarea materialului în toată amploarea și perspectiva  preconizată de clientul beneficiar. Traduse în condiții de siguranță, cu respectarea confidențialității datelor, cu responsabilitate asumată și parafată din momentul livrării lucrării cu componentele ei de final – revizuire și tehnoredactare – materialele transmise de clienții noștri sunt supuse unui circuit elaborat care le garantează eficiența.

Prin tehnologizarea continuă a vieții cotidiene, migrația elementelor lexicale dinspre sfera tehnico-științifică spre limbajul terminolog specializat și terminologic fac reprezentativă baza pe care construim orice text tradus. Termenii ce se grupează în diverse nomenclaturi și terminologii corespund exact obiectului comunicării, traducerea acestora având o destinație precisă prin specificul denotativ, lipsit de conotații, corespunzător documentului inițial. Însăși dicționarele explicative de care dispunem, achiziționate la noi apariții, actualizate, consemnează preocuparea noastră ca totul să fie dus la bun sfârșit în timpul convenit prealabil, specific normelor sectorului din țara în care se vorbește limba în care traducem, adaptați la realitățile țării destinatare a documentului țintă.

Orientați constant spre proiecte aflate în diferite stadii de complexitate, am devenit cunoscători ai terminologiei și programelor de calcul și proiectare iar lucrările ce urmează a fi supuse procesului de traducere din acest domeniu se îndreaptă spre specialiști selecționați cu atenție, dedicați, testați, competenți, astfel încât să satisfacă exigențe elaborate.

În domeniul construcțiilor, de exemplu, necesitatea traducerilor este strâns legată de cerințele sectorului de proiectare (în sectorul civil și industrial), etapă de prim interes în ceea ce desăvârșește calitatea execuției lucrării, sector ce solicită o serie de documente pe care le supunem traducerii cu grad înalt de precizie și conformitate. Suntem, de asemenea, orientați spre segmentul imobiliar, acte care necesită uneori traduceri autorizate sau traduceri legalizate ori supralegalizate.

Evaluând toate sursele din punct de vedere al criteriilor de implicare nemijlocită  în scopul urmărit de beneficiar, menționăm că documentarea prealabilă traducerii se face prin elaborarea unui inventar: publicații și bibliografii, apelarea la specialiști, cercetători, practicieni, texte recomandate la standarde ISO (referitoare la sursele bibliografice), legi și reglementări în domeniu, glosare, vocabulare, broșuri conforme criteriilor de calitate și a țelului urmărit, toate fac parte din procedura standard a prestației. Sursele pertinente, cu difuzare largă sau restrânsă, calitatea lingvistică a redactării (gramatică, vocabular, claritate), cu respectarea dreptului de autor, sunt în conformitate cu regulile de redactare aflate în vigoare.

Definind incertitudinile printr-o capacitate de pătrundere responsabilă, delimitând stric sensul cuvintelor și a terminologiei acestora, determinăm nivelul de precizie, univoc, clar, cu restituirea coerenței și formei specifice conceptului utilizat în textul sursă. Analiza acestuia, identificarea termenilor extrași, stabilirea echivalențelor în limba țintă (de traducere), activități premergătoare actului de traducere și care dețin cea mai mare pondere în timp și resurse umane implicate, constituie pentru noi o adevărată provocare, încununată de satisfacție reciprocă.

Traducătorii specializați în domeniul tehnic care fac parte din echipa Agenției de traduceri Tradoteca, depun eforturi pentru a obține traducerea proiectelor în domeniul tehnic la fel de judicioase ca originalul, de multe ori materialul final reușind să câștige în claritate ca rezultat al concentrării de forțe, al priceperii și al gândirii specialiștilor colaboratori.

Proiecte reprezentative traduse cu succes în domeniul tehnic: 

  •  „Caiet de sarcini, aviz de cerere și ofertă pentru realizarea lucrărilor de construcţii, Republica Algeriană Democratică și Populară” (traducere în limba franceză, volum 700 pagini, termen de predare în regim de urgenţă 5 zile);
  •  „Fișe de semnificaţii, pregătire dosar de participare la licitaţii Alger” (traducere în limba arabă, volum 130 pagini, termen de predare 4 zile);
  • Proiect tehnic Iluminat și comunicaţii” (traducere în limba germană, volum 330 pagini, termen de predare 5 zile);
  • Instrumente Sofware Festo” (traducere din limbile engleză și germană, volum 950 pagini, termen de predare în regim de urgenţă 10 zile);
  • Proiectare și execuţie „Drum expres Brăila-Galaţi, caiet tehnic” (traducere în limba engleză, volum 625 pagini, termen de predare 14 zile);